مصرف خوراک

مصرف خوراک:
نتایج این آزمایش نشان داد که مصرف خوراک مرغ ها با افزودن سم آفلاتوکسین به خوراک، به طور معنی داری و به میزان ۹۳/۱۳ گرم به ازای هر پرنده کاهش یافته است (نمودار ۳)، اما افزودن توکسین بایندر باعث افزایش مصرف خوراک گردید و تفاوتی بین این توکسین بایندرها مشاهده نشد. سالوا و همکاران (۹) گزارش کردند که افزودن ۵۰ و ppb 100 آفلاتوکسین به جیره باعث کاهش مصرف خوراک مرغ های تخمگذار شد. ابریو (۱) گزارش کرد که با افزودن ۲۰۰ میکروگرم آفلاتوکسین به هر کیلوگرم دان، مصرف خوراک بلدرچین ها به طور معنی داری کاهش یافت. اثرات منفی آفلاتوکسین بر مصرف خوراک می تواند ناشی از اثرات مستقیم آن بر طعم خوراک باشد یا به صورت غیر مستقیم با اختلال در روند هضم و متابولیسم مواد معدنی و ویتامین ها یا صدمه بر سیستم عصبی و مرکز کنترل اشتهای پرنده ایجاد گردد (۲).

واتساپ
تلگرام
اینستاگرام
ویوان پاسخگوی شماست
×

واحد مدیریت ارتباط با مشتریان ویوان

 

از طریق واتس آپ پاسخگوی شماست

×