اخبار ویوان

ارزیابی شرکت ویوان جهت انتخاب کارآفرین برتر کشور

ارزیابی شرکت ویوان جهت انتخاب کارآفرین برتر کشور

ارزیابی شرکت ویوان جهت انتخاب کارآفرین برتر کشور

مسابقات ورزشی درون سازمانی شرکت ویوان

مسابقات ورزشی درون سازمانی شرکت ویوان

اهدای هدایای تحصیلی به فرزندان کارکنان شرکت ویوان

اهدای هدایای تحصیلی به فرزندان کارکنان شرکت ویوان

اهدای هدایای تحصیلی به فرزندان کارکنان شرکت ویوان

حمایت از طرح های پژوهشی

حمایت از طرح های پژوهشی

اعطای نشان بلورین جایزه ملی مدیریت منابع انسانی به شرکت ویوان

اعطای نشان بلورین جایزه ملی مدیریت منابع انسانی به شرکت ویوان

اعطای نشان بلورین جایزه ملی مدیریت منابع انسانی به شرکت...

کسب عناوین «واحد نمونه کشوری در تحقیق و توسعه» و «طرح پژوهشی برتر استانی»

کسب عناوین «واحد نمونه کشوری در تحقیق و توسعه» و «طرح پژوهشی برتر استانی»

واحد نمونه کشوری در تحقیق و...

رونمایی از دو محصول جدید توکسین بایندری با نام های مگنوتوکس آلفا و مگنوتوکس پریمیوم

رونمایی از دو محصول جدید توکسین بایندری با نام های مگنوتوکس آلفا و مگنوتوکس پریمیوم

 شرکت دانش...

حمایت از همایش استارت آپ ویکند قاینات

حمایت از همایش استارت آپ ویکند قاینات

  گروه دانش بنیان ویوان در راستای فعالیت های مسئولیت...

مصاحبه اختصاصی روزنامه دنیای اقتصاد با مدیر عامل شرکت دانش بنیان ویوان

مصاحبه اختصاصی روزنامه دنیای اقتصاد با مدیر عامل شرکت دانش بنیان ویوان

گفتگو با احسان میرزاده، کارآفرین و محقق حوزه مدیریت و...