استفاده از اکسید منیزیم

استفاده از اکسید منیزیم در تغذیه گاوهای شیرده
تهیه و تنظیم: بخش تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان ویوان

نگاه اول:

اکسید منیزیم چیست ؟

همچنین، استفاده از منیزیم در تغذیه گاوهای شیری مزایای زیر را در پی خواهد داشت:

 1.  منیزیم میتواند به افزایش درصد چربی شیر گاو کمک کند.
 2.  منیزیم می تواند با تعدیل pH شکمبه، از وقوع اسیدوز در گاوهای شیری تغذیه شده با مقادیر زیاد غلات جلوگیری کند.
 3.  سطح منیزیم جیره نقش مهمی در میزان مصرف کلسیمی دارد که از بافت استخوانی رها و به جریان خون وارد می شود.
 4.  منیزیم در تبدیل قندها به انرژی نقش مهمی دارد.

مقدمه

استفاده از اکسید منیزیم در تغذیه دام و اثرات آن

نشان داده شده است که تامین سطوح کافی منیزیم برای حیواناتی که در مزرعه چرا می کنند الزامی است. بعلاوه، استفاده از مکمل منیزیم در تغذیه گاوهای شیری مزایای زیر را به دنبال خواهد داشت:

۱- منیزیم میتواند به افزایش درصد چربی شیر گاو کمک کند.

۲- منیزیم می تواند با تعدیل pH شکمبه، از وقوع اسیدوز در گاوهای شیری تغذیه شده مقادیر زیاد غلات جلوگیری کند.

۳- سطح منیزیم جیره نقش مهمی در میزان مصرف کلسیمی دارد که  از بافت استخوانی رها و به جریان خون وارد میشود.

۴- منیزیم در تبدیل قندها به انرژی نقش مهمی دارد

نتیجه گیری

 1.  افزایش چربی شیر
 2.  تعدیل pH شکمبه و جلوگیری از اسیدوز در گاوهای شیری تغذیه شده با مقادیر زیاد غلات
 3.  تعدیل بازجذب و رهاسازی کلسیم از استخوانها
 4.  جلوگیری از ابتلا به عارضه کزاز علفی
 5.  جلوگیری از ابتلا به عارضه تب شیر.
 6.  در نظر گرفتن روزانه ۴۷ تا ۹۱ گرم اکسید منیزیم به ازای هر راس گاو شیری و رعایت نسبت ۲ به ۱ بین بی کربنات سدیم و اکسید منیزیم در جیره این حیوانات، توصیه میگردد.

جهت بررسی مزایای مصرف مگنوفید (اکسید منیزیم با خلوص بالا) در خوراک دام، اینجا را کلیک کنید.

منابع

 1. Dairy magnesium supplementation, cluthavets.co.nz. 29 Nov 2012.
 2. Dairy ration buffers. Premiermagnesia.com, 15 Aug 2016.
 3. Erdman, R. A., R. L. Botts, R. W. Hemken, and L. S. Bull. 1980. Effect of sodium bicarbonate and magnesium oxide on production and physiology in early lactation. J. Dairy Sci. 63:923.
 4. Erdman, R. A., R. W. Hemken, and L. S. Bull. 1982. Dietary sodium bicarbonate and magnesium oxide for early postpartum lactating dairy cows: effects on production, acid base metabolism, and digestion. J. Dairy Sci. 65:712.
 5. Jesse, B. W., J. W. Thomas, and R. S. Emery. 1981. Availability of magnesium from magnesium oxide particles of differing sizes and surfaces. J. Dairy Sci. 64:197.
 6. Kilmer, L. H., L. D. Muller, and P. J. Wangsness.1980. Addition of sodium bicarbonate to rations of pre- and postpartum dairy cows. J. Dairy Sci. 63:2026.
 7. Kilmer, L. H., L. D. Muller, and T. J. Snyder.1981. Addition of sodium bicarbonate to rations of postpartum dairy cows: physiological and metabolic effects. J. Dairy Sci. 64:2357.
 8. Magnesium Oxide in Animal Food Supplements., magnesiaspecialties.com., 12 nov 2013.
 9. Mark A. Shand (2006). The chemistry and technology of magnesia. John Wiley and Sons. ISBN 978-0-471-65603-6. Retrieved 10 September 2011.
 10. Nutrition Feed additives. Milkproduction.com. 2 Jun 2003.
 11. R C Ropp Elsevier. Encyclopedia of the alkaline earth compounds. Elsevier. p. 109. ISBN 9780444595508.
 12. Rogers, J. A., C. L. Davis, and J. H. Clark. 1982. Alteration of rumen fermentation, milk fat synthesis and nutrient utlization with mineral salts in dairy cows. J. Dairy Sci. 65:577.
 13. Snyder, T. J., J. A. Rogers, and L. D. Muller. 1983. Effects of 1.2% sodium bicarbonate with two ratios of corn silage: grain on milk production, rumen fermentation, and nutrient digestion by lactating cows. J, Dairy Sci. 66:1290.
 14. Stokes, M. R., and L. S. Bull. 1986. Effects of sodium bicarbonate with three ratios of hay crop silage to concentrate for dairy cows. J. Dairy Sci. 69: (in press).
 15. Stokes, M. R., L. L. Vanoemark and L. S. Bull. 1985. Effects of Sodium Bicarbonate, Magnesium Oxide, and a Commercial Buffer Mixture in Early Lactation Cows Fed Hay Crop Silage. J, Dairy Sci. 69:1595.
 16. Teh, T. H., R. W. Hemken, and R. J. Harmon.1985. Dietary magnesium oxide interactions with sodium bicarbonate on cows in early lactation. J. Dairy Sci. 68:881.
 17. Thomas, J. W., R. S. Emery, J. K. Breux, and J. S. Liesman. 1984. Response of milking cows fed a high concentrate, low roughage diet plus sodium bicarbonate, magnesium oxide, or magnesium hydroxide. J. Dairy Sci. 67:2532.
 18. Thomas, J.W. and R.S. Emery. 1984. Use of Buffers in Livestock Feeds. Proc. Distillers Feed Conf. Vol 39. P. 43.
 19. Xin, Z., W. B. Tucker. And R. W. Hemken. 1988. Effect of Reactivity Rate and Particle Size of Magnesium Oxide on Magnesium Availability, Acid-Base Balance, Mineral Metabolism, and Milking Performance of Dairy Cows. J. Dairy Sci. 72:462-4
واتساپ
تلگرام
اینستاگرام
ویوان پاسخگوی شماست
×

واحد مدیریت ارتباط با مشتریان ویوان

 

از طریق واتس آپ پاسخگوی شماست

×