اولویت های پژوهشی

اولویت های تحقیقاتی شرکت دانش بنیان ویوان:

۱- حوزه توکسین بایندرها:

۲- حوزه بافرهای شکمبه ای:

۳- حوزه پلت بایندرها:

۴- ایده های نو در زمینه افزودنی ها:

به ویژه: سم زدایی از خوراک، بافرها و مواد پلت چسبان

واتساپ
تلگرام
اینستاگرام
ویوان پاسخگوی شماست
×

واحد مدیریت ارتباط با مشتریان ویوان

 

از طریق واتس آپ پاسخگوی شماست

×