برگزاری جلسه آموزشی مدیریت منابع انسانی ویژه مدیران و سرپرستان گروه ویوان

برگزاری جلسه آموزشی مدیریت منابع انسانی

یکی از محورهای مهم توسعه و پیشرفت “گروه ویوان” آموزش منظم کارکنان و به کارگیری آموزش است.
در همین راستا جلسه آموزشی با محوریت مدیریت منابع انسانی ویژه سرپرستان و مدیران ویوان برگزارشد.
برگزاری جلسه آموزشی مدیریت منابع انسانی

واتساپ
تلگرام
اینستاگرام
ویوان پاسخگوی شماست
×

واحد مدیریت ارتباط با مشتریان ویوان

 

از طریق واتس آپ پاسخگوی شماست

×