تمایز شرکت ویوان از نگاه دکتر ساری

جناب آقای دکتر ساری (دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان) از تجربه همکاریشان با شرکت دانش بنیان ویوان می گویند..

واتساپ
تلگرام
اینستاگرام
ویوان پاسخگوی شماست
×

واحد مدیریت ارتباط با مشتریان ویوان

 

از طریق واتس آپ پاسخگوی شماست

×