حضور مهندس احسان میرزاده در جشن نیکوکاری آسایشگاه معلولین ذهنی

جشن نیکوکاری آسایشگاه معلولین ذهنی

جشن نیکوکاری آسایشگاه معلولین ذهنی

حضور مدیرعامل و تعدادی از همکاران گروه ویوان در آسایشگاه معلولین ذهنی شهید بهشتی مشهد و تقدیم هدایایی به آنها همزمان با جشن نیکوکاری

بنی آدم اعضای یکدیگرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند/

چو عضوی بدرد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار/

از نظر ما مسئولیت یک شرکت چیزی فراتر از تولید محصول و یا ارائه ارزش به مشتریان است بلکه ما معتقدیم که مسئولیت به معنی استفاده از امکانات خود برای کمک به تک تک افراد جامعه است که از آن امکانات بهره مند نیستند.

واتساپ
تلگرام
اینستاگرام
ویوان پاسخگوی شماست
×

واحد مدیریت ارتباط با مشتریان ویوان

 

از طریق واتس آپ پاسخگوی شماست

×