درباره ما

درباره ما

شرکت دانش بنیان ویوان با توجه به اهمیت سلامتی و حفاظت از دام و طیور و نقش مهم آن در زنجیره غذایی انسانها، از سال 1385 فعالیت خود را آغاز نمود و امروزه بعنوان یکی از برندهای پیشرو در صنعت افزودنی ها و مکمل های خوراک دام و طیور در کشور مطرح است.

مـاموریت ما «کمـک به سلامتی جامعه و تامین غذای سـالم از طــریق تولید افزودنی ها و مکمل های مطمئن و دانش محور خوراک دام و طیور» است.

ویوان همواره در تامین منافع تمامی ذینفعان خود از جمله مشتریان،کارکنان و جامعه کوشیده است.

محصولات ویوان امنیت و سلامتی خوراک دام، طیور را تضمین نموده و در تولید شیر و گوشت سالم نقش موثری دارند.

ما می کوشیم ارزش آفرین باشیم؛ این ارزش آفرینی در ارتباط با کلیه ذینفعان ما ازقبیل کارکنان،مشتریان، تامین کنندگان، جامعه و مردم معنی پیدا می کند.

چشم انداز آرمانی ویوان این است که با ارزش آفرینی بیشتر و خلق تنوعی از ارزش های نوآورانه برای کلیه ذینفعانمان، ارزش آفرین ترین سازمان در حوزه فعالیت خودمان باشیم.

کسب عناوین واحد صنعتی نمونه کشور در تحقیق و توسعه در سال 1398، و انتخاب به عنوان کارآفرین برتر سال 1395 از طرف وزارت کار و کسب عنوان واحد نمونه و کارفرمای نمونه در چندین دوره متوالی تنها بخشی از دستاوردهای ویوان است.

شرکت دانش بنیان ویوان با توجه به اهمیت سلامتی و حفاظت از دام و طیور و نقش مهم آن در زنجیره غذایی انسانها، از سال 1385 فعالیت خود را آغاز نمود و امروزه بعنوان یکی از برندهای پیشرو در صنعت افزودنی ها و مکمل های خوراک دام و طیور در کشور مطرح است.

مـاموریت ما «کمـک به سلامتی جامعه و تامین غذای سـالم از طــریق تولید افزودنی ها و مکمل های مطمئن و دانش محور خوراک دام و طیور» است.

ویوان همواره در تامین منافع تمامی ذینفعان خود از جمله مشتریان،کارکنان و جامعه کوشیده است.

محصولات ویوان امنیت و سلامتی خوراک دام، طیور را تضمین نموده و در تولید شیر و گوشت سالم نقش موثری دارند.

ما می کوشیم ارزش آفرین باشیم؛ این ارزش آفرینی در ارتباط با کلیه ذینفعان ما ازقبیل کارکنان،مشتریان، تامین کنندگان، جامعه و مردم معنی پیدا می کند.

چشم انداز آرمانی ویوان این است که با ارزش آفرینی بیشتر و خلق تنوعی از ارزش های نوآورانه برای کلیه ذینفعانمان، ارزش آفرین ترین سازمان در حوزه فعالیت خودمان باشیم.

کسب عناوین واحد صنعتی نمونه کشور در تحقیق و توسعه در سال 1398، و انتخاب به عنوان کارآفرین برتر سال 1395 از طرف وزارت کار و کسب عنوان واحد نمونه و کارفرمای نمونه در چندین دوره متوالی تنها بخشی از دستاوردهای ویوان است.

سرمایه های انسانی:

ما ویوان را هویتی ناشی از کارکنان آن می دانیم. بدون این کارکنان ویوان معنا نخواهد داشت لذا تلاش می کنیم زندگی کاری با کیفیت و پرمعنایی برای کارکنانمان ایجاد کنیم. شرکت ما مالک جوی پر انگیزه و فرهنگ سازمانی تعالی بخش است که عمیقا در باورهای مارخنه پیدا کرده است. همگی ما در ویوان باور داریم که نقش و مسئولیت مهمی در قبال سلامتی جامعه داریم لذا به تلاش و کارخودمان میبالیم و می کوشیم تا بهترین تاثیر را بر محصولات و خدمات نهایی خودمان بگذاریم . بنابراین کیفیت در تمامی شئون، احترام متقابل به ذینفعـان و صداقت و راسـت کـرداری سرلوحه ی فعالیت های ماست.

تحقیق و توسعه:

ویوان بر بنیاد مستحکمی از دانش استوار است ما دانش و اطلاعاتمان را عامل برتری و مزیت رقابتی خود می دانیم... ما با بهره ی گیری از دانش روز و همکاری های گسترده با نخبگان و پژوهشگران این صنعت طرح های پژوهشی و تحقیقاتی متعددی را به انجام رسانده ایم و همواره بر این باوریم که برای رسیدن به محصولات کارآمد و اثر بخش باید از جاده علم و دانش عبور کرد.

محصولات:

ما در حال حاضر افزودنی هایی در حوزه توکسین بایندرها، پلت بایندر ها، بافرها و ... برای صنعت دام و طیور تولید می نمائیم و همواره در تلاشیم که محصولاتمان را تنوع ببخشیم بگونه ای که به تمامی نیازهای مشتریانمان در این حوزه ها پاسخ دهیم.

مسئولیت های اجتماعی:

ویوان، هر کجا که لازم بوده در کنار مردم و با مردم در جهت اجرای برنامه های خیرخواهانه و مسئولیت های اجتماعی خود حضور داشته است. ما معتقدیم که مسئولیت به معنای استفاده از تمامی امکانات خود برای کمک به تک تک افراد جامعه است که از آن بهره مند نیستند، لذا همواره تلاش می کنیم تا با اختصاص بخشی از درآمد خود به امور خیریه و مشارکت در حل مسائل اجتماعی، گامی هر چند کوچک برای ساختن دنیای بهتر برای همگان باشیم.

دستاوردها و افتخارات:

  • دریافت نشان بلورین پنجمین جایزه ملی مدیریت منابع انسانی - 1400
  • واحد صنعتی نمونه کشور در تحقیق و توسعه - 1398
  • کسب عنوان کارآفرین برتر استانی از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی - 1396
  • طرح پژوهشی برتر و محصولات نوآورانه در سالهای 1398 و 1400
  • کسب عنوان مدیر نمونه از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی 1393 تا 1395

سرمایه های انسانی:

ما ویوان را هویتی ناشی از کارکنان آن می دانیم. بدون این کارکنان ویوان معنا نخواهد داشت لذا تلاش می کنیم زندگی کاری با کیفیت و پرمعنایی برای کارکنانمان ایجاد کنیم. شرکت ما مالک جوی پر انگیزه و فرهنگ سازمانی تعالی بخش است که عمیقا در باورهای مارخنه پیدا کرده است. همگی ما در ویوان باور داریم که نقش و مسئولیت مهمی در قبال سلامتی جامعه داریم لذا به تلاش و کارخودمان میبالیم و می کوشیم تا بهترین تاثیر را بر محصولات و خدمات نهایی خودمان بگذاریم . بنابراین کیفیت در تمامی شئون، احترام متقابل به ذینفعـان و صداقت و راسـت کـرداری سرلوحه ی فعالیت های ماست.

تحقیق و توسعه:

ویوان بر بنیاد مستحکمی از دانش استوار است ما دانش و اطلاعاتمان را عامل برتری و مزیت رقابتی خود می دانیم... ما با بهره ی گیری از دانش روز و همکاری های گسترده با نخبگان و پژوهشگران این صنعت طرح های پژوهشی و تحقیقاتی متعددی را به انجام رسانده ایم و همواره بر این باوریم که برای رسیدن به محصولات کارآمد و اثر بخش باید از جاده علم و دانش عبور کرد.

محصولات:

ما در حال حاضر افزودنی هایی در حوزه توکسین بایندرها، پلت بایندر ها، بافرها و ... برای صنعت دام و طیور تولید می نمائیم و همواره در تلاشیم که محصولاتمان را تنوع ببخشیم بگونه ای که به تمامی نیازهای مشتریانمان در این حوزه ها پاسخ دهیم.

مسئولیت های اجتماعی:

ویوان، هر کجا که لازم بوده در کنار مردم و با مردم در جهت اجرای برنامه های خیرخواهانه و مسئولیت های اجتماعی خود حضور داشته است. ما معتقدیم که مسئولیت به معنای استفاده از تمامی امکانات خود برای کمک به تک تک افراد جامعه است که از آن بهره مند نیستند، لذا همواره تلاش می کنیم تا با اختصاص بخشی از درآمد خود به امور خیریه و مشارکت در حل مسائل اجتماعی، گامی هر چند کوچک برای ساختن دنیای بهتر برای همگان باشیم.

دستاوردها و افتخارات:

  • دریافت نشان بلورین پنجمین جایزه ملی مدیریت منابع انسانی - 1400
  • واحد صنعتی نمونه کشور در تحقیق و توسعه - 1398
  • کسب عنوان کارآفرین برتر استانی از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی - 1396
  • طرح پژوهشی برتر و محصولات نوآورانه در سالهای 1398 و 1400
  • کسب عنوان مدیر نمونه از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی 1393 تا 1395