خونریزی وسیع کبد، پارگی کبد باعث مرگ ناگهانی پرنده شده است

وبینار راهکارهای مقابله با آفلاتوکسین شیر در دامداری ها