لیست پژوهش های گروه ویوان

گزیده ای از طرح های پژوهشی گروه دانش بنیان ویوان

 • بررسی اثرات توکسین بایندر مگنوتوکس بر عملکرد مرغان تخمگذار، طرح پژوهشی، معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی، ۱۳۹۶-۱۳۹۷
 • بررسی محصولات بافری گروه ویوان در مقایسه با بیکربنات سدیم برعملکرد و پارامترهای شکمبه ای گاوهای شیرده هلشتاین، جناب آقای پروفسور قربانی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۹۶
 • تأثیر انواع مختلف جاذب های آلومینیوم سیلیکاتی بر عملکرد رشد، صفات لاشه و برخی متغیرهای سم شناختی در جوجه های گوشتی دریافت کننده جیره های آلوده به سم آفلاتوکسین B1، فاطمه خدری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، در حال اجرا
 • مطالعه کارایی ترکیب‌های جاذب پلیمری و معدنی بر تخفیف اثرات آفلاتوکسیکوز القاء شده در جوجه اردک، هما آراک، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، در حال اجرا
 • اندازه گیری و مقایسه قدرت جذب آفلاتوکسین B1 نمونه های مختلف توکسین بایندرهای موجود در بازار با توکسین بایندرهای تولیدی گروه ویوان ، دانشگاه شهید بهشتی تهران، بررسی سالانه طی ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷
 • اندازه گیری و مقایسه قدرت جذب اکراتوکسین A توسط نمونه های مختلف، توکسین بایندرهای موجود در بازار با توکسین بایندرهای تولیدی گروه ویوان، دانشگاه شهید بهشتی تهران، بررسی سالانه طی سالهای۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷
 • ارزیابی کارایی پروبیوتیک و جاذب­های سموم در عملکرد رشد و کاهش عوارض آفلاتوکسیکوزیس جوجه­های گوشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، فرزانه خورشیدی، دانشگاه تربیت مدرس، در حال اجرا
 • بررسی اثر استفاده از توکسین بایندرهای تولیدی گروه ویوان بر کاهش آفلاتوکسین M1 شیر تولیدی گاوهای شیری، پایش میدانی و طرح سراسری اندازه گیری آفلاتوکسین شیر دامداریهای معتبر کشور،  سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷
 • تأثیر توکسین‌بایندر چندجزئی مگنوتوکس در جیره‌های آلوده به سموم آفلاتوکسین و زیرالنون بر سلامت، عملکرد تولید مثلی و برخی فراسنجه‌های خونی مرغ‌ها و خروس‌های گله‌های مادر گوشتی، معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، در حال اجرا
 • بررسی اثر استفاده از مگنوتوکس در گاوهای شیری، آزمایش فارمی، دامداریهای استان فارس، ۱۳۹۵
 • اثر جاذبهای معدنی و آلی آفلاتوکسین B1 و بر قابلیت هضم و متغیرهای تخمیری شکمبه، انتقال آنها به شیر و گوشت بزهای سانن، سعیده اسدزاده هروی، رساله دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۵
 • اندازه گیری اثر اندازه ذرات و خواص فیزیکو شیمیایی پلت چسبان های معدنی بر استحکام پلت خوراک دام و طیور، طرح پژوهشی با همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان، ۱۳۹۴ – ۱۳۹۶
 • اندازه گیری اثر نوع و سطح آلومینوسیلیکات در جیره های با و یا بدون گندم بر کیفیت و استحکام پلت، طرح پژوهشی، با همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان، ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶
 • اندازه گیری و مقایسه قدرت جذب زیرالنون نمونه های مختلف توکسین بایندرهای موجود در بازار با توکسین بایندرهای تولیدی گروه ویوان ، دانشگاه شهید بهشتی تهران، بررسی سالانه طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷
 • اندازه گیری قدرت پلت بایندری نمونه های مختلف پلت بایندر معدنی با همکاری متخصصین تغذیه طیور وشرکت خوراک دام و طیور قایم مشهد، ۱۳۹۲
 • تأثیر جاذب های رسی در جیره های حاوی سرب بر عملکرد و فراسنجه های خونی بره های زندی، پایان نامه کارشناسی ارشد، سمیرا آزادبخت، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴
 • تعیین مشخصات جاذبهای نانوساختار و نانوحفره بنتونیت و بررسی کارایی آن جهت سمیت زدایی آفلاتوکسین B1 در شرایط برون تنی و درون تنی، محسن مجتهدی، رساله دکتری، دانشگاه فردوسی،مشهد، ۱۳۹۲
 • تاثیر آفت کشهای ارگانوفسفره در مواد خوراکی بر اکوسیستم شکمبه، عملکرد و متابولیتهای خونی نشخوارکنندگان و میزان انتقال آن در فرآورده های دامی با و یا بدون زرین بایندر، محسن کاظمی، رساله دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۱
 • بررسی اثرات استفاده از زرین بایندر و بنتونیت بر عملکرد جوجه های گوشتی، فاطمه خانه دار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر، ۱۳۸۹
 • تاثیر بنتونیت فعال و طبیعی بر غلظت نیتروژن آمونیاکی منابع مختلف پروتئینی در شرایط درون تنی و برون تنی، مرتضی خباز سیرجانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۱
 • شناسایی و خالص سازی مونتموریلونیت از معادن قائن، پریسا میرحسینی موسوی، رساله دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۳
 • ارزیابی اندازه گیری میزان تغییر در جذب آهن از دستگاه گوارش موشهای آزمایشگاهی در اثر افزودن نوعی جاذب، طرح تحقیقاتی، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۳

تماس با ما

ویوان در شبکه های اجتماعی: