مقالات مرتبط به صنعت دامپروری

صنعت دامپروری با تمام فراز و نشیب های خود نقش بسیار مهمی در اشتغالزایی و امنیت غذایی کشور دارد. شرکت دانش بنیان ویوان به عنوان عضوی از صنعت وابسته به بخش دامپروری همواره تلاش می کند با انجام کارهای تحقیقاتی و تولید افزودنیهای مورد نیاز صنعت دامپروری، در راستای افزایش سلامتی و سودآوری دامداریها قدم بردارد. در این بخش نمونه ای از کارهای تحقیقاتی صورت گرفته و مقالات مرتبط ارائه می گردد.

مکمل های خوراک دام و فواید استفاده از آنها

مکمل های خوراک دام و طیور و فواید استفاده از آنهافواید استفاده از مکمل های خوراک دام...

بیشتر بخوانید

بهبود هضم و جذب در نشخوارکنندگان

اثرات زریّن‌بایندر و بنتونیت کلسیمی بر افزایش وزن روزانه، ضریب‌تبدیل خوراک، متابولیت‌های خون و فرآسنجه‌های شکمبه با...

بیشتر بخوانید

افزایش کیفیت پلت برای دام

استفاده از زرین بایندر به عنوان یک پلت چسبان (Pellet Binder) مناسب و اختصاصی جهت بهبود کیفیت...

بیشتر بخوانید

کاهش تیتر آفلاتوکسین M1 در شیر

در مورد آفلاتوکسین بیشتر بدانید

بیشتر بخوانید

وجود سموم قارچی بخصوص دی‌اکسی‌نیوالنول در جیره منجر به چه بیماری می شود؟

  وجود سموم قارچی در جیره منجر به مستعد شدن جوجه به بیماری انتریک روده‌ای (تورم روده) می‌شود.در...

بیشتر بخوانید

نقش اکسید منیزیم در تغذیه نشخوارکنندگان

نقش اکسید منیزیم در تغذیه نشخوارکنندگاناکسید منیزیمدر نشخوارکنندگان تنظیم اسید و باز در بدن از طریق تغییرات...

بیشتر بخوانید

چگونه خطر اسیدوز را در گاوهای شیری کاهش دهیم؟

چگونه خطر اسیدوز را در گاوهای شیری کاهش دهیم؟خطراسیدوز:اسیدوز یک اختلال متابولیکی مهم و شایع در گاوهای...

بیشتر بخوانید

شیوه فعالیت مخمر و تاثیر آن در تغذیه نشخوارکنندگان

  شیوه فعالیت مخمر و تاثیر آن در تغذیه نشخوارکنندگانمقدمهفلور میکروبی در دستگاه گوارش تأثیر مهمی در راندمان...

بیشتر بخوانید

اهمیت استفاده از بافرها در تغذیه نشخوارکنندگان

اهمیت استفاده از بافرها در تغذیه نشخوارکنندگان امروز اساسی‌ترین چالش در صنعت دامپروری به کارگیری جیره‌هایی با...

بیشتر بخوانید

مقالات مرتبط به صنعت دامپروری

صنعت دامپروری با تمام فراز و نشیب های خود نقش بسیار مهمی در اشتغالزایی و امنیت غذایی کشور دارد. شرکت دانش بنیان ویوان به عنوان عضوی از صنعت وابسته به بخش دامپروری همواره تلاش می کند با انجام کارهای تحقیقاتی و تولید افزودنیهای مورد نیاز صنعت دامپروری، در راستای افزایش سلامتی و سودآوری دامداریها قدم بردارد. در این بخش نمونه ای از کارهای تحقیقاتی صورت گرفته و مقالات مرتبط ارائه می گردد.

مکمل های خوراک دام و فواید استفاده از آنها

مکمل های خوراک دام و طیور و فواید استفاده از آنهافواید استفاده از مکمل های خوراک دام...

بیشتر بخوانید

بهبود هضم و جذب در نشخوارکنندگان

اثرات زریّن‌بایندر و بنتونیت کلسیمی بر افزایش وزن روزانه، ضریب‌تبدیل خوراک، متابولیت‌های خون و فرآسنجه‌های شکمبه با...

بیشتر بخوانید

افزایش کیفیت پلت برای دام

استفاده از زرین بایندر به عنوان یک پلت چسبان (Pellet Binder) مناسب و اختصاصی جهت بهبود کیفیت...

بیشتر بخوانید

کاهش تیتر آفلاتوکسین M1 در شیر

در مورد آفلاتوکسین بیشتر بدانید

بیشتر بخوانید

وجود سموم قارچی بخصوص دی‌اکسی‌نیوالنول در جیره منجر به چه بیماری می شود؟

  وجود سموم قارچی در جیره منجر به مستعد شدن جوجه به بیماری انتریک روده‌ای (تورم روده) می‌شود.در...

بیشتر بخوانید

نقش اکسید منیزیم در تغذیه نشخوارکنندگان

نقش اکسید منیزیم در تغذیه نشخوارکنندگاناکسید منیزیمدر نشخوارکنندگان تنظیم اسید و باز در بدن از طریق تغییرات...

بیشتر بخوانید

چگونه خطر اسیدوز را در گاوهای شیری کاهش دهیم؟

چگونه خطر اسیدوز را در گاوهای شیری کاهش دهیم؟خطراسیدوز:اسیدوز یک اختلال متابولیکی مهم و شایع در گاوهای...

بیشتر بخوانید

شیوه فعالیت مخمر و تاثیر آن در تغذیه نشخوارکنندگان

  شیوه فعالیت مخمر و تاثیر آن در تغذیه نشخوارکنندگانمقدمهفلور میکروبی در دستگاه گوارش تأثیر مهمی در راندمان...

بیشتر بخوانید

اهمیت استفاده از بافرها در تغذیه نشخوارکنندگان

اهمیت استفاده از بافرها در تغذیه نشخوارکنندگان امروز اساسی‌ترین چالش در صنعت دامپروری به کارگیری جیره‌هایی با...

بیشتر بخوانید