اولین همـایش ملی لنگـش و آسایش گاوهای شیری

و چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی وتصویر برداری دامپزشکی

با سخنرانی اساتید و صاحب نظران مطرح کشور

پروفسور قربانی، پروفسور السا واسر، پروفسور نوروزیان، پروفسور دانش مسگران، دکتر محمدنیا، پروفسور قربانی، دکتر بدیعی و…

 

زمان: ۱۰ تا ۱۳ اردیبهشت ۹۸

مکان: دانشگاه شهرکرد

حامی همایش : گروه دانش بنیان ویوان

اولین همایش ملی لنگش

اولین همایش ملی لنگش

اولین همایش ملی لنگش

اولین همایش ملی لنگش

اولین همایش لنگش

اولین همایش لنگش

 

واتساپ
تلگرام
اینستاگرام
ویوان پاسخگوی شماست
×

واحد مدیریت ارتباط با مشتریان ویوان

 

از طریق واتس آپ پاسخگوی شماست

×