شرکت دانش بنیان ویوان در راستای مسئولیت های اجتماعی خود برگزار کرد:

وبینار اسیدوز تحت حاد در گله های گاو شیری

سخنران: جناب آقای دکتر ساری (دانشیار دانشگاه اهواز)

زمان: یکشنبه ۶مهرماه ۱۳۹۹

واتساپ
تلگرام
اینستاگرام
ویوان پاسخگوی شماست
×

واحد مدیریت ارتباط با مشتریان ویوان

 

از طریق واتس آپ پاسخگوی شماست

×