آبزیان


 

امروزه نقش صنعت شیلات در ارتقاء سلامتی جامعه بر کسی پوشیده نیست. گروه دانش بنیان ویوان با انجام تحقیقات علمی و تولید افزودنیهای مورد نیاز خوراک آبزیان، تلاش میکند در این زمینه به کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری مزارع پرورش ابزیان کمک نماید. امیدواریم مقالات ارائه شده در این بخش برای فعالین این صنعت مفید باشد.