اولویت های تحقیقاتی گروه دانش بنیان ویوان:

1- حوزه توکسین بایندرها:
 تجزیه آنزیمی و میکروبی سموم قارچی
 ترکیبات محافظ کبد و آنتی اکسیدان ها
 ترکیبات محرک رشد
 جاذب های جدید مایکوتوکسین ها
 ترکیبات ضد کپک

2- حوزه بافرهای شکمبه ای:
 تأثیر فراوری های جدید بر کارایی بافرها
 تولید ترکیبات بافری کننده جدید
 اصلاح کننده های تخمیر شکمبه ای

3- حوزه پلت بایندرها:
 بایندرهای کم مصرف با چسبندگی بالاتر
 بایندرهای ویژه جیره های سخت پلت شونده
 پایدار کننده های پلت در محیط آبی
 اصلاح خواص پلت چسبانی

4- ایده های نو در زمینه افزودنی ها:
به ویژه: سم زدایی از خوراک، بافرها و مواد پلت چسبان

واتساپ
تلگرام
اینستاگرام
ویوان پاسخگوی شماست
×

واحد مدیریت ارتباط با مشتریان ویوان

 

از طریق واتس آپ پاسخگوی شماست

×