وبینار های آموزشی صنعت دامپروری

اسیدوز تحت حاد
سمینار دکتر قربانی
وبینار-دکتر-قربانی
وبینار-دکتر-ساری
وبینار-دکتر-قربانی.jpg-2
وبینار نقش عوامل تغذیه ای و چربی ها در بهبود تولید مثل گاوهای شیری

وبینار های آموزشی صنعت طیور

وبینار سندروم عبور خوراک در طیور و راهکارهای مدیریتی و تغذیه ای مقابله با آن
کاور وبینار دکتر صادقی
وبینار-دکتر-صادقی
وبینار راهکارهای حفاظت از طیور در برابر مایکوتوکسین ها
cover-Dr-Sadeghi-2
کاور-وبینار-دکتر-صادقی-2
وبینار-دکتر-محیطی
کاور-وبینار-دکتر-مهربانی