وبینار نقش عوامل تغذیه ای و چربی ها در بهبود تولید مثل گاوهای شیری

وبینار نقش عوامل تغذیه ای و چربی ها در بهبود تولید مثل گاوهای شیری

وبینار راهکارهای حفاظت از طیور در برابر مایکوتوکسین ها

وبینار نقش عوامل تغذیه ای و چربی ها در بهبود تولید مثل گاوهای شیری

اسیدوز تحت حاد

وبینار اسیدوز تحت حاد در گله های گاو شیری با سخنرانی جناب آقای دکتر ساری

وبینار سندروم عبور خوراک در طیور و راهکارهای مدیریتی و تغذیه ای مقابله با آن

وبینار سندروم عبور خوراک در طیور و راهکارهای مدیریتی و تغذیه ای مقابله با آن با سخنرانی جناب آقای دکتر صادقی

اسیدوز تحت حاد

وبینار اسیدوز تحت حاد در گله های گاو شیری با سخنرانی جناب آقای دکتر ساری

وبینار آشنایی با منابع جایگزین ذرت و سویا جهت استفاده در جیره طیور

وبینار اسیدوز تحت حاد در گله های گاو شیری با سخنرانی جناب آقای دکتر ساری

وبینار ارزیابی صنعت طیور

وبینار ارزیابی صنعت طیور در سال ۹۸ و پیش بینی سال ۹۹ با همکاری شرکت دانش بنیان ویوان و پایگاه خبری صنعت مرغداری و دامپروری (ITPNews)

وبینار تولید خوراک پلت

وبینار تولید خوراک پلت با مقایسه پلت بایندرهای مختلف با سخنرانی: جناب آقای دکتر محیطی(عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان)

وبینار چالش هایب صنعت گاو شیری در سال 1399(بخش اول))

وبینار چالش های صنعت گاو شیری در سال 1399 با سخنرانی جناب آقای پروفسور قربانی(استاد دانشگاه صنعتی اصفهان)

وبینار بهبود اقتصاد گله و ارتقای سلامت مصرف کننده با مدیریت سیلاژ

وبینار بهبود اقتصاد گله و ارتقای سلامت مصرف کننده با مدیریت سیلاژ