شرکت دانش بنیان ویوان

با شرکت دانش بنیان ویوان (واحد صنعتی نمونه‌ی کشور در تحقیق و توسعه – سال ۱۳۹۸ و کارآفرین برتر استانی در سال ۱۳۹۶) بیشتر آشنا شوید...

وبینار تولید خوراک پلت

وبینار تولید خوراک پلت با مقایسه پلت بایندرهای مختلف با سخنرانی: جناب آقای دکتر محیطی(عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان)

وبینار چالش هایب صنعت گاو شیری در سال 1399(بخش اول))

وبینار چالش های صنعت گاو شیری در سال 1399 با سخنرانی جناب آقای پروفسور قربانی(استاد دانشگاه صنعتی اصفهان)

وبینار بهبود اقتصاد گله و ارتقای سلامت مصرف کننده با مدیریت سیلاژ

وبینار بهبود اقتصاد گله و ارتقای سلامت مصرف کننده با مدیریت سیلاژ

وبینار ارزیابی صنعت طیور

وبینار ارزیابی صنعت طیور در سال ۹۸ و پیش بینی سال ۹۹ با همکاری شرکت دانش بنیان ویوان و پایگاه خبری صنعت مرغداری و دامپروری (ITPNews)

کارنامه علمی ویوان

نگاهی به کارنامه علمی شرکت دانش بنیان ویوان در سال 1398