ماموریت:

مـاموریت ما «کمـک به سلامتی جامعه و تامین غذای سـالم از طــریق تولید افزودنی ها و مکمل های مطمئن و دانش محور خوراک دام و طیور» است.

ویوان همواره در تامین منافع تمامی ذینفعان خود از جمله مشتریان،کارکنان و جامعه کوشیده است.

محصولات ویوان امنیت و سلامتی خوراک دام، طیور را تضمین نموده و در تولید شیر و گوشت سالم نقش موثری دارند.

چشم انداز:

ما می کوشیم ارزش آفرین باشیم؛ این ارزش آفرینی در ارتباط با کلیه ذینفعان ما ازقبیل کارکنان،مشتریان، تامین کنندگان، جامعه و مردم معنی پیدا می کند.

چشم انداز آرمانی ویوان این است که با ارزش آفرینی بیشتر و خلق تنوعی از ارزش های نوآورانه برای کلیه ذینفعانمان، ارزش آفرین ترین سازمان در حوزه فعالیت خودمان باشیم.

کسب عناوین واحد صنعتی نمونه کشور در تحقیق و توسعه در سال 1398، و انتخاب به عنوان کارآفرین برتر سال 1395 از طرف وزارت کار و کسب عنوان واحد نمونه و کارفرمای نمونه در چندین دوره متوالی تنها بخشی از دستاوردهای ویوان است.