طیور


 

بخش عمده ای از غذای جامعه از طریق پرورش صنعتی طیور تامین میشود. شرکت دانش بنیان ویوان در راستای ماموریت خود، برای کمک به تامین غذای سالم از طریق تولید افزودنی های مطمئن خوراک دام و طیور و افزایش سلامتی و سودآوری در گله های طیور، تحقیقات گسترده ای در زمینه تولید افزودنیها برای خوراک طیور انجام داده است. در این بخش می توانید بخشی از این مقالات علمی و نتایج طرح های تحقیقاتی شرکت دانش بنیان ویوان را مطالعه نمایید.

 
https://fa.vivan-co.com/%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b2%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87/
تقویت سیستم ایمنی طیور
بهبود رشد و ضریب تبدیل
pluimvee; hoenders; broilers; hoenderboerdery; hoendervleis; wit
مدیریت بستر سالن
پلت
افزایش کیفیت پلت