طیور


 

بخش عمده ای از غذای جامعه از طریق پرورش صنعتی طیور تامین میشود. گروه دانش بنیان ویوان در راستای ماموریت خود، برای کمک به تامین غذای سالم از طریق تولید افزودنی های مطمئن خوراک دام و طیور و افزایش سلامتی و سودآوری در گله های طیور، تحقیقات گسترده ای در زمینه تولید افزودنیها برای خوراک طیور انجام داده است. در این بخش میتوانید بخشی از این مقالات علمی و نتایج طرح های تحقیقاتی گروه دانش بنیان ویوان را مطالعه نمایید.