واحد تحقیق و توسعه (R&D)

بنتونیت | اکسید منیزیم | آفلاتوکسین | خاک گربه | مکمل بافری | پلت بایندر | بنتونیت دام

بخش تحقیق و توسعه گروه دانش بنیان ویوان با هدف کشف و بکارگیری دانش برای تولید محصولات ، فرآیندها و خدمات جدید و توسعه یافته فعالیت داشته و تاثير مستقيمی بر نوآوری، بهره وری، كيفيت، سطح استاندارد ، سهم بازار و نيز ديگر عواملي كه در افزايش توان رقابتي موثر هستند، در این گروه دانش بنیان دارد. واحد تحقیق و توسعه ویوان ، قلب تپننده این سازمان بوده و نقش آن در تغذیه تکنولوژیکی شرکت و همگامی با روند پیشرفت علم و دانش و خواسته های مشتریان فوق العاده زیاد است. این بخش با بهره گیری از آزمایشگاه های مجهز کنترل کیفی و تحقیقاتی و همچنین ارتباط وسیع و تنگاتنگی که با دانشگاه ها، آزمایشگاه ها و مراکز علمی- تحقیقاتی معتبر دارد، تا کنون بیش از 35 طرح پژوهشی، پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری در زمینه خواص و عملکرد محصولات در جهت تولید خوراک سالم به منظور داشتن جامعه ای سالم به انجام رسانیده است.

گزیده ای از طرح های پژوهشی گروه دانش بنیان ویوان

1-  بررسی اثرات توکسین بایندر مگنوتوکس بر عملکرد مرغان تخمگذار، طرح پژوهشی، معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی، 1396-1397  

2- بررسی محصولات بافری گروه ویوان در مقایسه با بیکربنات سدیم برعملکرد و پارامترهای شکمبه ای گاوهای شیرده هلشتاین، جناب آقای پروفسور قربانی، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1396

3- تأثیر انواع مختلف جاذب های آلومینیوم سیلیکاتی بر عملکرد رشد، صفات لاشه و برخی متغیرهای سم شناختی در جوجه های گوشتی دریافت کننده جیره های آلوده به سم آفلاتوکسین B1، فاطمه خدری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1397

4- مطالعه کارایی ترکیب‌های جاذب پلیمری و معدنی بر تخفیف اثرات آفلاتوکسیکوز القاء شده در جوجه اردک، هما آراک، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، در حال اجرا

5- اندازه گیری و مقایسه قدرت جذب آفلاتوکسین B1 نمونه های مختلف توکسین بایندرهای موجود در بازار با توکسین بایندرهای تولیدی گروه ویوان ، دانشگاه شهید بهشتی تهران، بررسی سالانه طی  1393 تا 1397

6- اندازه گیری و مقایسه قدرت جذب اکراتوکسین A توسط نمونه های مختلف، توکسین بایندرهای موجود در بازار با توکسین بایندرهای تولیدی گروه ویوان، دانشگاه شهید بهشتی تهران، بررسی سالانه طی سالهای1393 تا 1397

7- ارزیابی کارایی پروبیوتیک و جاذب¬های سموم در عملکرد رشد و کاهش عوارض آفلاتوکسیکوزیس جوجه¬های گوشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، فرزانه خورشیدی، دانشگاه تربیت مدرس، 1397

8- بررسی اثر استفاده از  توکسین بایندرهای تولیدی گروه ویوان بر کاهش آفلاتوکسین M1 شیر تولیدی گاوهای شیری، پایش میدانی و طرح سراسری اندازه گیری آفلاتوکسین شیر دامداریهای معتبر کشور،  سالهای 1392 تا 1397

9- تأثیر توکسین‌بایندر چندجزئی مگنوتوکس در جیره‌های آلوده به سموم آفلاتوکسین و زیرالنون بر سلامت، عملکرد تولید مثلی و برخی فراسنجه‌های خونی مرغ‌ها و خروس‌های گله‌های مادر گوشتی، معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، در حال اجرا 

10- بررسی اثر استفاده از مگنوتوکس در گاوهای شیری، آزمایش فارمی، دامداریهای استان فارس، 1395

11- اثر جاذبهای معدنی و آلی آفلاتوکسین B1 و بر قابلیت هضم و متغیرهای تخمیری شکمبه، انتقال آنها به شیر و گوشت بزهای سانن، سعیده اسدزاده هروی، رساله دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد، 1395

12- اندازه گیری اثر اندازه ذرات و خواص فیزیکو شیمیایی پلت چسبان های معدنی بر استحکام پلت خوراک دام و طیور، طرح پژوهشی با همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان، 1394 – 1396

13- اندازه گیری اثر نوع و سطح آلومینوسیلیکات در جیره های با و یا بدون گندم بر کیفیت و استحکام پلت، طرح پژوهشی، با همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان، 1394 تا 1396

14- اندازه گیری و مقایسه قدرت جذب زیرالنون نمونه های مختلف توکسین بایندرهای موجود در بازار با توکسین بایندرهای تولیدی گروه ویوان ، دانشگاه شهید بهشتی تهران، بررسی سالانه طی سالهای 1393 تا 1397

15-  اندازه گیری قدرت پلت بایندری نمونه های مختلف پلت بایندر معدنی با همکاری متخصصین تغذیه طیور وشرکت خوراک دام و طیور قایم مشهد، 1392

16- تأثیر جاذب های رسی در جیره های حاوی سرب بر عملکرد و فراسنجه های خونی بره های زندی، پایان نامه کارشناسی ارشد، سمیرا آزادبخت، دانشگاه تهران، 1394

17- تعیین مشخصات جاذبهای نانوساختار و نانوحفره بنتونیت و بررسی کارایی آن جهت سمیت زدایی آفلاتوکسین B1 در شرایط برون تنی و درون تنی، محسن مجتهدی، رساله دکتری، دانشگاه فردوسی،مشهد، 1392

18- تاثیر آفت کشهای ارگانوفسفره در مواد خوراکی بر اکوسیستم شکمبه، عملکرد و متابولیتهای خونی نشخوارکنندگان و میزان انتقال آن در فرآورده های دامی با و یا بدون زرین بایندر، محسن کاظمی، رساله دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد، 1391

19- بررسی اثرات استفاده از زرین بایندر و بنتونیت بر عملکرد جوجه های گوشتی، فاطمه خانه دار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر، 1389

20- تاثیر بنتونیت فعال و طبیعی بر غلظت نیتروژن آمونیاکی منابع مختلف پروتئینی در شرایط درون تنی و برون تنی، مرتضی خباز سیرجانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، 1391

21- ارزیابی اندازه گیری میزان تغییر در جذب آهن از دستگاه گوارش موشهای آزمایشگاهی در اثر افزودن نوعی جاذب، طرح تحقیقاتی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1393