اکتبر 12, 2019
احسان میرزاده

استراتژی های قیمت گذاری: قیمت پریمیوم یا قیمت پایین؟ نویسنده:احسان میرزاده «کارآفرین | پژوهشگر و مشاور مدیریت؛ Ph.D st/ Strategic Management»

استراتژی­ های قیمت­ گذاری: قیمت پریمیوم یا قیمت پایین؟ نویسنده:احسان میرزاده «کارآفرین | پژوهشگر و مشاور مدیریت؛ Ph.D st/ Strategic […]
اکتبر 12, 2019

مدیران عالی چگونه رهبری می کنند؟ نویسنده: احسان میرزاده «کارآفرین | پژوهشگر و مشاور مدیریت؛ Ph.D st/ Strategic Management»

مدیران عالی چگونه رهبری می کنند؟ نویسنده:احسان میرزاده «کارآفرین | پژوهشگر و مشاور مدیریت؛ Ph.D st/ Strategic Management» مدیران عالی […]