وبینار مایکوتوکسین ها و راهکارهای کاهش آنها در تغذیه گاوهای شیری
وبینار نقش عوامل  تغذیه ای و چربی ها در بهبود تولید مثل گاوهای شیری

وبینار نقش عوامل تغذیه ای و چربی ها در بهبود تولید مثل گاوهای شیری

وبینار نقش عوامل  تغذیه ای و چربی ها در بهبود تولید مثل گاوهای شیری

وبینار نقش عوامل تغذیه ای و چربی ها در بهبود تولید مثل گاوهای شیری

اسیدوز تحت حاد

وبینار راهکارهای تغذیه ای مقابله با اسیدوز تحت حاد در گله های گاو شیری با سخنرانی جناب آقای دکتر ساری

وبینار سندروم عبور خوراک در طیور و راهکارهای مدیریتی و تغذیه ای مقابله با آن

وبینار سندروم عبور خوراک در طیور و راهکارهای مدیریتی و تغذیه ای مقابله با آن با سخنرانی جناب آقای دکتر صادقی

اسیدوز تحت حاد

وبینار اسیدوز تحت حاد در گله های گاو شیری با سخنرانی جناب آقای دکتر ساری

وبینار آشنایی با منابع جایگزین ذرت و سویا جهت استفاده در جیره طیور

وبینار اسیدوز تحت حاد در گله های گاو شیری با سخنرانی جناب آقای دکتر ساری

وبینار بهبود اقتصاد گله و ارتقای سلامت مصرف کننده با مدیریت سیلاژ

وبینار بهبود اقتصاد گله و ارتقای سلامت مصرف کننده با مدیریت سیلاژ

ww

وبینار تولید خوراک پلت با مقایسه پلت بایندرهای مختلف

وبینار چالش هایب صنعت گاو شیری در سال 1399(بخش اول))

وبینار چالش های صنعت گاو شیری (بخش دوم)

لنگش در گاوها را جدی بگیریم

لنگش در گاوها را جدی بگیریم

اسیدوز در گاوهای شیری

آشنایی با اسیدوز شکمبه ای تحت حاد در گاوهای شیری

وبینار ارزیابی صنعت طیور

وبینار ارزیابی صنعت طیور در سال ۹۸ و پیش بینی سال ۹۹ با همکاری شرکت دانش بنیان ویوان و پایگاه خبری صنعت مرغداری و دامپروری (ITPNews)